ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : -

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dindang_60@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ดินเเดง