ภาพกิจกรรม
ประชุม​สภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดินแดง​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ 2566
1566
7 สิงหาคม 2566

7 สิงหาคม​ 2566
ประชุม​สภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดินแดง​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ 2566
- ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์​การบริหารส่วน​ตำบล​ดินแดง​ เรื่อง​ งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปี​ พ.ศ.​2567​ วาระที่​ 1