ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปี 2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
1550
15 สิงหาคม 2566

วันที่​ 15​ สิงหาคม​ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง​ ประจำปี​ 2566​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 2/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดินแดง
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ​ประจำปี​ 2566​ วาระที่​ 2 รายจ่ายประจำปีขั้นแปรบัญญัติ
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ​ รายจ่ายประจำปี​ 2566​ วาระที่​ 3​ ขั้นลงมติ