ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 รายการ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
30 ตุลาคม 2566

1242


https://www.dla.go.th/oss.htm 

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 รายการ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่