ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
13 พฤศจิกายน 2566

5


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567