ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลดินแดง ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
20 พฤศจิกายน 2566

1229


ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลดินแดง ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง โดยเฉพาะขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม ขวดน้ำยาทำความสะอาด ตลับหมึกพิมพ์ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โดยขอให้จัดเก็บและรวบรวมส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ทุกวัน ในวัน และเวลาราชการ เพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ป้องกันอันตรายหากมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ นอกจากนี้การนำไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไปสารอันตรายอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ