ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565

1931

25 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี 2565 หมู่ที่ 5 บ้าานปลายทับใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี 2565 หมู่ที่ 5 บ้าานปลายทับใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

1978

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบรม พัฒนาศักยภาพภาคี จ.กระบี่ สื่อ 3 ดี

อบรม พัฒนาศักยภาพภาคี จ.กระบี่ สื่อ 3 ดี

1966

7 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565

2032

31 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2564

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2564

2114

13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ

มอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ

2154

10 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
งานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดินแดง ประจำปี 2561

งานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดินแดง ประจำปี 2561

2135

12 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561

พิธีรับบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561

2129

16 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

2121

15 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง<br>พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง<br>พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2151

27 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ สู่ฝัน องค์กรยุคใหม่

โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ สู่ฝัน องค์กรยุคใหม่

2234

15 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลินิกเกษตรเคลืื่อนที่ ประจำปี 2560 <br>องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

โครงการคลินิกเกษตรเคลืื่อนที่ ประจำปี 2560 <br>องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

2213

20 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ  ฺBig cleaning day

โครงการ ฺBig cleaning day

2205

28 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2142

26 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และยาหม่องสมุนไพร

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และยาหม่องสมุนไพร

2204

20 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณศูนย์ คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โดย<br> ผอ.ศูนย์&เจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม<br> ม.2 ต.ดินแดง อ.ลำทับจ.กระบี่

ขอขอบคุณศูนย์ คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โดย<br> ผอ.ศูนย์&เจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม<br> ม.2 ต.ดินแดง อ.ลำทับจ.กระบี่

2453

24 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2560

ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2560

2272

20 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมงานรับบัณฑิตน้อย ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว

ภาพกิจกรรมงานรับบัณฑิตน้อย ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว

2269

17 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ดินแดง ลงพื้นที่ เก็บภาษี  พบปะชาวบ้าน ม.5 บ้านปลายทับใหม่

อบต.ดินแดง ลงพื้นที่ เก็บภาษี พบปะชาวบ้าน ม.5 บ้านปลายทับใหม่

2382

10 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เขาขนาบน้ำ

เขาขนาบน้ำ

2175

27 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...