ภาพกิจกรรม
สระมรกต (กระบี่)

สระมรกต (กระบี่)

2078

27 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กล้วยกวน

กล้วยกวน

2145

17 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กาแฟโบราณ

กาแฟโบราณ

2205

17 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

2263

14 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
อำเภอลำทับร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว

อำเภอลำทับร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว

2496

30 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ดินแดงทัศนศึกษาดูงาน<br>ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร

อบต.ดินแดงทัศนศึกษาดูงาน<br>ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร

2236

31 ตุลาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือทุนแก่ครอบครัว<br>ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลดินแดง

ช่วยเหลือทุนแก่ครอบครัว<br>ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลดินแดง

2219

31 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ อบต ดินแดง

วันแม่แห่งชาติ อบต ดินแดง

2317

15 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

1943

10 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักน้ำ รักป่า<br>รักษาแผ่นดิน<br>กิจกรรมการปลูกต้นไม้

โครงการรักน้ำ รักป่า<br>รักษาแผ่นดิน<br>กิจกรรมการปลูกต้นไม้

2424

10 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการครบรอบ 70 ปี<br>ปลูกต้นไม้ ถวายพระพร

โครงการครบรอบ 70 ปี<br>ปลูกต้นไม้ ถวายพระพร

1932

9 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
งานกีฬาดินแดงเกมส์

งานกีฬาดินแดงเกมส์

1888

8 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

1913

8 เมษายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา

การประชุมสภา

2163

13 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพวันแม่แห่งชาติ12858

ภาพวันแม่แห่งชาติ12858

2213

13 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...