ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

1573

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1600

1 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

1624

27 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

1597

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

1594

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

1599

26 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำเดือน กันยายน 2565

ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำเดือน กันยายน 2565

1513

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำเดือน กันยายน 2565

ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำเดือน กันยายน 2565

1525

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน"

"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน"

1943

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานสารทเดือนสิบ

กิจกรรมงานสารทเดือนสิบ

1881

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ​ 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ​ 2565

1854

8 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม​ จริยธรรม​ สำหรับคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาฯ​ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง​ ปีงบประมาณ​ 2565

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม​ จริยธรรม​ สำหรับคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาฯ​ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง​ ปีงบประมาณ​ 2565

1723

8 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสำรวจรายชื่อพันธุ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

กิจกรรมสำรวจรายชื่อพันธุ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

1572

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปฎิญาณตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมปฎิญาณตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

1669

6 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ มหัศจรรย์ 3 ดี ณ เทศบาลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ มหัศจรรย์ 3 ดี ณ เทศบาลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

1995

6 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านปลัดสุกิจ สายสิงห์

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านปลัดสุกิจ สายสิงห์

2033

3 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันทำความสะอาด​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว​ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา​ 2565

ร่วมกันทำความสะอาด​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว​ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา​ 2565

2004

3 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายเอกลักษณ์ พลการ

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายเอกลักษณ์ พลการ

1986

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม​ใช้ตะกร้า​ ถุงผ้า​ ปิ่นโต​ ภาชนะ​ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​

กิจกรรม​ใช้ตะกร้า​ ถุงผ้า​ ปิ่นโต​ ภาชนะ​ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​

1965

28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดี

กิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดี

1934

28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...